18. května jsme se společně se 4.A vydali na výlet na Slovanské hradiště do Mikulčic, kde probíhala soutěžní hra O Mojmírův poklad.
Kromě prohlídky expozice jsme si zastříleli z luku a zahráli hru Drvenik.


Stavění domečků z přírodnin