Všechny děti, které přišly k zápisu do 1. tříd na naši školu, byly přijaty k základnímu vzdělávání.
Všechny žádosti o odklad povinné školní docházky budou vyřízeny do 31. května 2019.

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17 hodin v jídelně školy.