Školní psycholog: Mgr. Jana Juříková

  • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
  • individuální pomoc žákům při řešení problémů
  • práce s třídními kolektivy
  • konzultace s učiteli, asistenty pedagoga aj.

Firma Eurovia posunula termín uzavření ulice Vančurova až na pátek 29. března 2019.


Dne 25. března 2019 bude zahájena 2. část revitalizace na ulici Sídlištní a Vančurova. Po dobu stavebních prací, které budou trvat až do letních prázdnin, nebude možný příjezd autem ke škole, vjezd do areálu školy ani parkování před školou. Prosíme všechny řidiče a rodiče o pochopení, ukázněnost a pozorné sledování dopravního značení.

Pokyny společnosti Eurovia:

1. V pondělí 25. března dojde k uzavření stavby, nebude průjezdná ulice Vančurova ani křižovatka ulic Vančurova a Sídlištní.
2. Zásobování školní jídelny a technické služby budou mít povolen průjezd částí křižovatky Sídlištní – Vančurova s výjimkou doby, po kterou bude rekonstruována křižovatka ulic Vančurova a Sídlištní.
3. Po dobu rekonstrukce křižovatky Vančurova a Sídlištní bude zásobování školní jídelny a technické služby využívat náhradní komunikaci podél železnice, varianta příjezdu zadem je vyloučena.
4. Příjezd zaměstnanců školy po náhradní komunikaci je vyloučen.
5. Příchod pěších do školy bude z ulice Sídlištní řešen novým přechodem vedle kontejnerového stání na konci ulice Sídlištní.
6. Příchod pěších z opačné strany bude řešen v režii základní školy provizorní brankou, bude však jen pro pěší. Tato branka bude průchodná od pondělí 25. 3. 2019.

Součástí revitalizace ulice Vančurova je také výměna stávajícího asfaltového povrchu před školou a obnova zeleně. Tato část stavby bude realizována rovněž v období březen – červen 2019. O náhradních přístupových trasách pro vstup do školní budovy budeme veřejnost včas informovat na FB a webu školy, prozatím zůstává hlavní vchod funkční.

Sdělení Městského úřadu k rekonstrukci viz zde

Dnešní přetechnizovaná a uspěchaná doba přináší i změny v morálce a chování lidí. Lidé si přestávají uvědomovat skutečné životní hodnoty, neumí k sobě najít cestu, jsou lhostejní a povrchní. Za výchovu dětí zodpovídá především rodina. Přesto je stále aktuální potřeba vést děti ke správnému soužití a komunikaci i ve škole, kde jsou v každodenní vzájemné interakci. Preventivní program dětem vysvětlil a pomohl najít řešení v různých nepříjemných situacích v rámci mezilidských vztahů.

Pro žáky druhého ročníku program neznamenal jen strohé a formální poučování, ale naopak příjemně strávený čas s opičkou Julčou. Děti pomáhaly vyřešit různá úskalí nežádoucího chování, zazpívaly si, zahrály a uměly se také vzájemně podpořit a ocenit, což je pro život velmi důležité.

Celý leden s únor chodí děti 3. tříd bruslit na zimní stadion v Hodoníně. Cílem bylo zdokonalit se v technice bruslení, aby se z vratkých a roztřesených postav staly bytosti suverénně se pohybující. Ve čtvrtek 7. února tam děti dorazily opět - i se svými učitelkami, asistentkami, podporovány ještě dvěma trenérkami. Nejen že se hodně naučily, ale  užily si i spoustu zábavy při volném bruslení.


Plesy jsou v plném proudu, a tak i žáci IV.C se rozhodli vtáhnout do atmosféry tance a krásných kostýmů. Žáci měli za úkol ve dvojicích vytvořit kostým tanečnímu páru. Každá dvojice se úkolu zhostila s velkým nadšením. Zapojili svou fantazii, využili různý materiál a požili netradiční techniky. Všem se podařilo sladit kostým tanečního páru do posledního detailu. Vznikly opravdu krásné práce, které ostatní spolužáci obdivují v prostorách naší školy.

V pátek 1. února 2019 budou žáci mít jednodenní pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny proběhnou v okrese Hodonín v týdnu od 11. do 17. února 2019.

 

 

 

Dne 4. 12. 2018 žáci IV.  zakončili vánočním jarmarkem v České spořitelně projekt Abeceda peněz. Při práci na projektu zdokonalili své schopnosti v oblasti výroby, ekonomiky i reklamy. Dohromady získali prodejem svých výrobků částku 16 100,- Kč, kterou přispějí na školu v přírodě. Děti na projektu pracovaly od září až do prosince a získaly zkušenost, že vydělat peníze není vůbec snadné.                       

Třída IV. B děkuje všem, kteří přišli a zakoupili si naše produkty.


Kryštof Škodák

titanic 11. 12. se žáci devátých tříd pod vedením pana učitele Veselky zúčastnili výstavy o Titanicu na brněnském Výstavišti. Podle názoru většiny byly formace velmi zajímavé, navíc ještě proložené audio nahrávky s dalšími zajímavostmi.

Každý žák dostal na začátku prohlídky papírek s identitou a vůbec charakteristikou jednoho z cestujících a později se mohli všichni podívat, zda tu strašnou havárii přežili či nikoli. Kromě spousty textu byly k vidění také různé věci, které se v té době používaly a interiéry kajut všech tříd. Nutno říci, že je až zarážející, jaký byl rozdíl ve vybavení a vůbec v komfortu mezi třídami. Nejvíce se však každý účastník mohl dozvědět pomocí audio nahrávky v zařízení, které jsme dostávali na začátku. Po asi dvouhodinovém bádání po tajemství Titanicu jsme měli možnost zakoupit si nějakou památku v obchodě, popřípadě vyfotit se na replice přídi.

Žáci druhých tříd před Vánoci úspěšně ukončili kurzy plavání. Prožili zajímavý program pod vedením zkušených instruktorů v prostorách našeho rekonstruovaného krytého bazénu. Zažili spoustu zábavy a radosti, ale také k výuce plavání přistupovali zodpovědně. S pěknými vzpomínkami se budou určitě těšit na plavecký kurz v dalším ročníku.

Ruční práce nás baví, a proto vznikly tyto zajímavé práce. Čerti, listy a koně nám zpříjemnily atmosféru konce roku.

Snažíme se, aby děti zvýšily svou zručnost a schopnost pracovat s různými materiály. Kreslíme a malujeme, vystřihujeme, lepíme a skládáme, rozvíjíme fantazii a představivost.