V souvislosti s GDPR je škola povinna zeptat se rodičů, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte a s pořizováním a zveřejňováním záznamů dítěte. Formuláře jsou ke stažení zde:

 

   Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů   (368 kB) 

 

   Souhlas s pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte   (366 kB) 

 

 

 

Dne 4. 12. 2018 žáci IV.  zakončili vánočním jarmarkem v České spořitelně projekt Abeceda peněz. Při práci na projektu zdokonalili své schopnosti v oblasti výroby, ekonomiky i reklamy. Dohromady získali prodejem svých výrobků částku 16 100,- Kč, kterou přispějí na školu v přírodě. Děti na projektu pracovaly od září až do prosince a získaly zkušenost, že vydělat peníze není vůbec snadné.                       

Třída IV. B děkuje všem, kteří přišli a zakoupili si naše produkty.


Kryštof Škodák

titanic 11. 12. se žáci devátých tříd pod vedením pana učitele Veselky zúčastnili výstavy o Titanicu na brněnském Výstavišti. Podle názoru většiny byly formace velmi zajímavé, navíc ještě proložené audio nahrávky s dalšími zajímavostmi.

Každý žák dostal na začátku prohlídky papírek s identitou a vůbec charakteristikou jednoho z cestujících a později se mohli všichni podívat, zda tu strašnou havárii přežili či nikoli. Kromě spousty textu byly k vidění také různé věci, které se v té době používaly a interiéry kajut všech tříd. Nutno říci, že je až zarážející, jaký byl rozdíl ve vybavení a vůbec v komfortu mezi třídami. Nejvíce se však každý účastník mohl dozvědět pomocí audio nahrávky v zařízení, které jsme dostávali na začátku. Po asi dvouhodinovém bádání po tajemství Titanicu jsme měli možnost zakoupit si nějakou památku v obchodě, popřípadě vyfotit se na replice přídi.

Žáci druhých tříd před Vánoci úspěšně ukončili kurzy plavání. Prožili zajímavý program pod vedením zkušených instruktorů v prostorách našeho rekonstruovaného krytého bazénu. Zažili spoustu zábavy a radosti, ale také k výuce plavání přistupovali zodpovědně. S pěknými vzpomínkami se budou určitě těšit na plavecký kurz v dalším ročníku.

Ruční práce nás baví, a proto vznikly tyto zajímavé práce. Čerti, listy a koně nám zpříjemnily atmosféru konce roku.

Snažíme se, aby děti zvýšily svou zručnost a schopnost pracovat s různými materiály. Kreslíme a malujeme, vystřihujeme, lepíme a skládáme, rozvíjíme fantazii a představivost. 

Naše třída 4.A všechny srdečně zve na PRODEJNÍ VÁNOČNÍ JARMARK, který pořádáme v rámci projektu Abeceda peněz.

Přichystali jsme pro vás mnoho krásných výrobků, ozdob na stromeček a dobrot, které si můžete zakoupit ve středu 5. 12. 2018 na pobočce České spořitelny v Hodoníně od 14.00 do 17.00 hod.

Přijďte mezi nás nasát vánoční atmosféru, ochutnat perníčky a koupit si pro radost malý dáreček.

Těšíme se,

4.A Základní škola Vančurova 2, Hodonín

Celá naše škola se zapojila do oslav stého výročí založení Československa a při této příležitosti navštívili naši prvňáčci Masarykovo muzeum v Hodoníně. Čekala je stálá expozice, ale také tvořivé dílny, které pro děti muzeum připravilo. Děti si prošly Masarykovým životem od dětství přes studia, rodinný život až po úmrtí v roce 1937. Prohlédly si předměty vztahující se k Masarykovi, jako je např. kovadlina z kovárny, kde se jako mladý učil kovářem, či jeho jezdecký oděv. Zvlášť zajímavý byl Masarykův projev a krátký film, kde děti zaujal jeho hlas i to, jak se tehdy žilo.

V závěru se dětem dostalo pochvaly od paní průvodkyně za jejich znalosti.
Děti nejen že věděly, kdy Československo vzniklo a kdy se náš prezident narodil, ale znaly i jeho oblíbenou písničku a to, jak se jmenoval jeho milovaný kůň. Vy to víte? No přece … Hektor.

Prvňáčci z 1.A, 1,B, 1.C

U příležitosti stoletého výročí založení Československa se žáci na prvním i druhém stupni v uplynulých dnech dozvěděli napříč všemi předměty vše podstatné z bohaté historie našeho státu. Sto let zmapovali nejen z pohledu uměleckého, sportovního, vědeckého, ale dokonce i módního, nebo gastronomického. Svými krásnými výrobky, nástěnnými obrazy, mapami a časovými přímkami vyzdobili společně chodby naší školy a zjištěné poznatky tak sdíleli i mezi ostatní žáky školy.

Slavnostním aktem - vysazením našeho národního stromu - se celý projektový týden uzavřel. Po státní hymně a projevu paní zástupkyně Kurzové byl vysazen strom, který nám navždy bude připomínat letošní významné jubileum. Žáci si s učiteli společně zazpívali píseň "Ach synku, synku" a nejedno oko se pod dojemností okamžiku v tu chvíli zalesklo... Setkání na školním dvoře žáci zakončili zpěvem písně "Za sto let", kterou naši populární zpěváci přichystali speciálně k letošnímu výročí. Díky fotografiím můžete trochu slavnostní atmosféry, která nás všechny jistě bude provázet celý tento víkend, nasát i vy.

Závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům i žákům, kteří se větší či menší měrou do projektového týdne zapojili, za nadšení, ochotu a volný čas, který přípravě věnovali!

M. Fiala

Dnes je pátek, pro většinu případů další školní den, my jsme však dnes i s naším p. uč. třídním zažili, co to jsou závody na dračích lodích.

Po příchodu na přístaviště U Jezu, kde se akce konala, jsme chvíli museli čekat, po hodině jsme však již šli na věc a kapitán Radim Slabý spustil: „Tož tak si stůpněte a já vás rozesadím.“

V prvních dvou jízdách proti nám stojí silný Rohatec. Ticho a napětí před startem zavládá a nakonec po velice těsném rozdílu časů prohráváme. Ve třetím a posledním závodě sice nedorážíme do cíle poslední, i tak se ale umisťujeme na spodku tabulky.

I přes neúspěch a neobhájení prvního místa z minulého roku si myslím, že to bylo povedené odpoledne, které zakončili Mira s Petrem svou otázkou: „Pane učiteli, můžeme si skočit do téj vody?“

Pořadatelům děkujeme za zorganizování akce a u další hodiny slohu na počtenou.

Slohová práce, vypravování, Kryštof Škodák.

Žáci čtvrtých ročníků naší školy se letos stanou podnikateli. Zúčastníme se nového projektu na rozvoj finanční gramotnosti s názvem Abeceda peněz. Děti si zvolí ředitele a název podniku, vymyslí a zrealizují vlastní podnikatelský plán a před Vánocemi budou své produkty prodávat v budově České spořitelny.
Třída IV.B získané prostředky investuje do školy v přírodě.