Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat  13. června v 17.00 hodin.

 

Ve čtvrtek 23. května proběhne poslední sběr papíru v tomto školním roce. Bude se konat od 7 do 9.30 hodin. Protože je ulice Vančurova uzavřena, sběrné místo bude na parkovišti za Rozmarýnem.

Papír s hmotností nad 50 kg můžete již nyní, až do 24. května, odevzdávat přímo na sběrném dvoře, kde dostanete potvrzení pro školu. 

Děkujeme za pomoc při získávání finančních prostředků, které jsou určeny na činnost žáků školy.

5. setkání žákovských parlamentů ZŠ nazvané „Společně aneb tajemství koruny dubu" - konané dne 17. 4. 2019 na TZ Littner.

Akce Společně aneb tajemství koruny dubu, která se uskutečnila 17. 4. 2019, byla letošní společná akce všech žákovských parlamentů organizovaná Dětským parlamentem, na které naše škola nemohla chybět. Žáci z naší školy, kteří pravidelně chodí do našeho žákovského parlamentu si na Littner přijeli zasoutěžit s ostatními žáky z jiných škol našeho města.
Každá škola si připravila zajímavé stanoviště, u kterého se všichni pobavili a zároveň seznámili i s žáky jiných škol.


Zbytky potravin, které děti v rámci programu ovoce a mléko do škol nesnědí, dáváme Charitě Hodonín.

Zde je odkaz na reportáž televize TVS z 19. března 2019.

Informace o naší škole začíná ve 2:03.

Všechny děti, které přišly k zápisu do 1. tříd na naši školu, byly přijaty k základnímu vzdělávání.
Všechny žádosti o odklad povinné školní docházky budou vyřízeny do 31. května 2019.

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17 hodin v jídelně školy.

Školní psycholog: Mgr. Jana Juříková

  • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
  • individuální pomoc žákům při řešení problémů
  • práce s třídními kolektivy
  • konzultace s učiteli, asistenty pedagoga aj.

V současné době probíhá revitalizace ulic Sídlištní a Vančurova. Po dobu stavebních prací, které budou trvat až do letních prázdnin, nebude možný příjezd autem ke škole, vjezd do areálu školy ani parkování před školou. Prosíme všechny řidiče a rodiče o pochopení, ukázněnost a pozorné sledování dopravního značení. Součástí revitalizace ulice Vančurova je také výměna stávajícího asfaltového povrchu před školou a obnova zeleně. 


          větší náhled obrázku


 Pokyny k přístupu do školy:

Dnešní přetechnizovaná a uspěchaná doba přináší i změny v morálce a chování lidí. Lidé si přestávají uvědomovat skutečné životní hodnoty, neumí k sobě najít cestu, jsou lhostejní a povrchní. Za výchovu dětí zodpovídá především rodina. Přesto je stále aktuální potřeba vést děti ke správnému soužití a komunikaci i ve škole, kde jsou v každodenní vzájemné interakci. Preventivní program dětem vysvětlil a pomohl najít řešení v různých nepříjemných situacích v rámci mezilidských vztahů.

Pro žáky druhého ročníku program neznamenal jen strohé a formální poučování, ale naopak příjemně strávený čas s opičkou Julčou. Děti pomáhaly vyřešit různá úskalí nežádoucího chování, zazpívaly si, zahrály a uměly se také vzájemně podpořit a ocenit, což je pro život velmi důležité.

Celý leden s únor chodí děti 3. tříd bruslit na zimní stadion v Hodoníně. Cílem bylo zdokonalit se v technice bruslení, aby se z vratkých a roztřesených postav staly bytosti suverénně se pohybující. Ve čtvrtek 7. února tam děti dorazily opět - i se svými učitelkami, asistentkami, podporovány ještě dvěma trenérkami. Nejen že se hodně naučily, ale  užily si i spoustu zábavy při volném bruslení.


Plesy jsou v plném proudu, a tak i žáci IV.C se rozhodli vtáhnout do atmosféry tance a krásných kostýmů. Žáci měli za úkol ve dvojicích vytvořit kostým tanečnímu páru. Každá dvojice se úkolu zhostila s velkým nadšením. Zapojili svou fantazii, využili různý materiál a požili netradiční techniky. Všem se podařilo sladit kostým tanečního páru do posledního detailu. Vznikly opravdu krásné práce, které ostatní spolužáci obdivují v prostorách naší školy.

V pátek 1. února 2019 budou žáci mít jednodenní pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny proběhnou v okrese Hodonín v týdnu od 11. do 17. února 2019.