4C

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - HÁLŮV MLÝN, TERMÍN 20.5.- 24.5.2019

 

ODKAZ:www.haluvmlyn.cz/- prosím přineste podepsané  přihlášky

Posílám lístečky ohledně platby školy v přírodě.Prosím dodržovat pokyny.Děkuji za pochopení.B.K

Celková cen školy v přírodě 2700,-kč. 

 

 

 

PRO NEMOCNÉ:             

                                        čtr. str. 33,34,35

                                                   M - str. 40,41,42,43                                              

                                                   G- str. 50

                                                    VLstr.23,24

-s                                                 PŘ str.23,24

                                                  AJ -3.lekce str. 16,17 PS str. 18,19 

 UČIVO: ČJ Vyjmenovaná slova po B,L,M,P

                  Opakujeme stavba slova-kořen, předpona, přípona,

                  Opakujeme význam slov 

                               

 

          M   pamětné sčítání a odčítání do 10000

                zaokrouhlování do 10000

                písemné sčítání a odčítání do 10000

                RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK. OPAKUJEME RÝSOVÁNÍ KOLMIC.

                

 

          AJ   2.LEKCE  - slovíčka, zkoušení 

                3.lekce -úvod

 

          VL  Povrch krajiny, vyhledávame na mapě nížiny a vysočiny.

 

         PŘ  Stromové patro-listaté a jehličnaté stromy

                       

 

 DÚ: čtvrtek-domácí úkol není