Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Najdete nás zde.

  adresa: Vančurova 2, 695 04 Hodonín    telefon: 518  321  387
  ředitel: PaedDr. Zdeněk Šebesta  
  školní jídelna:   telefon: 518  321  386
  vedoucí stravování: Blanka Piťová  
  školní družina:  telefon: 720  318  288
  vedoucí družiny: Vladimíra Procházková

S dětmi z 1. třídy jsme navštívili místní knihovnu. Protože se děti učí číst a začíná se jim ve čtení dařit, i knihy je více zajímají a objevují v četbě nejen novou zkušenost a poznání, ale také potěšení a zábavu. Plnily zajímavé úkoly, vyposlechly si i zajímavou pohádku a odpovídaly na otázky milé paní knihovnice. Na závěr si vypůjčily pěkné knihy a mnohé se již nemohly dočkat, až se do nich začtou. Už ve škole je otevřely a se zvědavostí se začetly.