2A

INFORMACE PRO RODIČE

- vystřihnout přílohu z matematiky a vložit do plast. obálky na druk se jménem (na čtvrtek -20.9.!)

- obalit sešity

- pravidelná kontrola domácí přípravy, pouzdra, aktovky

- denně číst, procvičovat psaní a počítání ( dle potřeby)

- některé děti ještě nemají folii !!!

TÝDEN 17. 9. - 21.9. (probíráme ve škole + dom. příprava - DP)

Pondělí : -

Úterý:

ČJ - s. 8, cv. 5, 6

ČT / PS (čtení,psaní) - čít. s. 10,11; pís. - psaní -i a u

M -  s. 7, cv. 3 - zelené sloupce, cv. 4; DP - s. 7, cv. 3 - žluté sloupce

                                                                     (do dom. sešitu)

PRV - s.6, cv. 8; DP - s. 9 (popřemýšlej), cv. 10 - doplň - na čtvrtek

 

Středa:  ČJ - PS s. 6; učeb. s.9,cv. 7, cv.8 - folie; DP - uč. s.9, cv. 8 -dom.

                                                                                                 sešit

                                                                                   

              M - s. 6, cv. 5, s. 7, cv. 5. 6

 

Čtvrtek:  ČJ - s.9,sloh.cvičení - cv.1, s. 10, cv. 2,3; PS - s. 7, cv.

               ČT/PS - čít. - s. 12; pís. - další strana

               M - s. 8, cv. 1-3

               PRV - s. 7, cv. 11-13

Pátek :    ČJ - s. 11, úvod, cv. 1, 2; PS - s.  ,cv.

               M - s. 8, cv. 4-6

 

 

V Kněždubu se naši malí žáčci blíže seznámili s dřívějším způsobem života lidí na vesnici. Mnozí poprvé viděli zajímavé prostory tehdejšího stavení, historické předměty, ale také živá domácí zvířátka. Na vlastní kůži si vyzkoušeli načerpat vodu ze studny, prát prádlo na valše, nosit seno dobytku, ale také si zahráli zajímavé hry, dozvěděli se informace o domácích zvířatech a mohli se i vydovádět v hracím koutku. Domů se vraceli se zajímavými zážitky.

Prvňáčci se neučí jen číst, psát a počítat, ale také se již pokoušejí řídit vozidlo. Seznamují se s orientací v silničním provozu, s dopravním značením a pravidly silničního provozu. Vzhledem k  husté dopravě ve městě jsou tyto znalosti a dovednosti nezbytné pro jejich osobní bezpečnost i pro bezpečnost druhých lidí.