2A

Ruční práce nás baví, a proto vznikly tyto zajímavé práce. Čerti, listy a koně nám zpříjemnily atmosféru konce roku.

Snažíme se, aby děti zvýšily svou zručnost a schopnost pracovat s různými materiály. Kreslíme a malujeme, vystřihujeme, lepíme a skládáme, rozvíjíme fantazii a představivost. 

Žáci druhých tříd před Vánoci úspěšně ukončili kurzy plavání. Prožili zajímavý program pod vedením zkušených instruktorů v prostorách našeho rekonstruovaného krytého bazénu. Zažili spoustu zábavy a radosti, ale také k výuce plavání přistupovali zodpovědně. S pěknými vzpomínkami se budou určitě těšit na plavecký kurz v dalším ročníku.

Děti se těšily na návštěvu Mikuláše, samozřejmě v doprovodu anděla a především čertů. Z těch měly některé děti trošku obavy, zvláště, když věděly, že jim to občas ujelo a jejich chování nebylo ani vzorné ani chvályhodné. Dokonce se našli i žáci, kteří se sami upřímně doznali a také slíbili nápravu a polepšení. Zvláště pro čerta měli připravenou vtipnou básničku. Andělé zase ocenili snahu po zlepšení a samozřejmě věnovali sladkou odměnu. Hlavně však pochválili vzorné, hodné, slušné a pracovité děti. A tak to má být...

  TÝDEN  7. 1.- 11.1. (probíráme ve škole + dom. příprava - DP)

 

Pondělí:

ČJ - s.48 cv.-;  PS - s.34,cv.-

     - DP - PS s.-, cv.- ,čít. - s.-; pís. -

M - s.11,14 cv.1,2; DP - s.14,cv.3

Úterý:

 

ČJ - s.49 cv.-; opakování;DP - s.-

    - PS - s.35,cv.-;

ČT / PS (čtení,psaní) - čít.66,67;pís.-R,Ř DP -

M -  s.15,cv.1-4 ;  DP - s.-, cv.-

PRV - s.25,cv.2,3,5; opakování;  DP -

 

Středa:

 ČJ - učeb. s.50, cv.-, s.-,cv.-; PS - s.36, cv.-

 DP - PS s. -,cv.-

ČT/PS - čít.s.66-68, pís.-T,Ť; DP - čítanka s.-;pís.-

M - s.15,cv.5,6; s.16,cv.1-7; DP - s.8,cv.3

Čtvrtek:

 

M - s.17 - cv.1-6,9-11 ; DP -

ČJ -s.51, cv.4+1,2; PS - s.37,cv.1- 1.část; DP - s.51,cv.5

PRV - s.26,cvc.6,7; DP - s.-,cv.-

ČT/PS - čít.s.69; písanka - DP-čtení s.70,71

   

Pátek:

ČJ - s.52, cv.4+1-5; PS - s.37,cv.1-2.část,cv.2 DP -

M - s.17,cv.7,8;test-slov.úlohy +-do 100;s.18

DP- čítanka : s.70,71

 

 

INFORMACE PRO RODIČE

smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile_____________________________________________________________

- vybíráme 95,- Kč za autobus na plavání

- kontrolujte dětem pero, příp.zajistěte náhradní

- bruslení -31.1.,8.2. a 12.3.(sděluji s předstihem kvůli zajištění, popř.zapůjčení bruslí, nutné rukavice-pevné s teplou vložkou a přilba

- s dětmi čtěte; přinést lístek s názvem knihy a jménem autora  ( Ostrov čtenáře)

- čisté hadříky a fixy na mazací tabulky, dokupte barevné papíry, lepidlo (nutné i nůžky!)

- pravidelná KONTROLA deníčku, domácí přípravy, pouzdra, AKTOVKY ! - děti nosí prvouku i v den, kdy není v rozvrhu, ihned informujte, pokud mají věci jiného žáka a učte je rozlišovat své věci

- kontrola obalů na všech učebnicích a sešitech

- po absenci je nutné vypracovat i předešlé úkoly a poctivě si probrat učivo

- zapisujte absenci do žákovské knížky (nejpozději do 3 dnů od návratu dítěte do školy)

- absenci omlouvejte do 3 dnů od začátku nemoci !

- podepisujte dom.úkoly

- aspoň jednou za týden pište do sešitu krasopisu, provádějte s dětmi opravu diktátů

- připoměňte, prosím, dětem pravidla slušného  a přátelského chování k jiným lidem, vysvětlete význam pečlivého a zodpovědného přístupu ke vzdělání, osvěžte si s dětmi školní řád

 

 

 

 

 

 

Podkategorie