1A

 

 Dětem i rodičům přeji báječné prázdniny!tř. uč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z prvního stupně naší školy měly možnost nahlédnout do prostor stanice HZS Hodonín. Viděly tak nejen hasičské vozy určené ke konkrétním zásahům, požáru budov či úniku chemických látek, ale také vozy jezdící k dopravním nehodám a jiným haváriím.
Zhlédly i ochranný protichemický oblek a výstroj hasičů. Měly možnost si nastoupit do evakuačního koše automobilového žebříku a sednout si do křesla ovládacího pultu tohoto žebříku. Zaujala je také skluzná tyč pro hasiče. Vyzkoušely si hašení požáru rodinného domku, míčky trefovaly pyramidu plechovek a také kreslily obrázky požáru či hasičského auta. Obdržely malou sladkou odměnu a na závěr si prohlédly vůz rychlé zdravotní pomoci (sanitku). Odcházely se zajímavými zážitky a představou náročnosti tohoto povolání.

Naši prvňáčci měli příležitost zažít nevšední zkušenost v akci s názvem Autobus mám rád, je můj kamarád. Seznámili se tak s cestováním autobusem a pravidly chování v něm. Na zastávce na nástupišti autobusového nádraží si vyzkoušeli správné přecházení po přechodu pro chodce a orientaci v provozu. Projeli se po městě a obdrželi i drobné dárečky.

S dětmi z 1. třídy jsme navštívili místní knihovnu. Protože se děti učí číst a začíná se jim ve čtení dařit, i knihy je více zajímají a objevují v četbě nejen novou zkušenost a poznání, ale také potěšení a zábavu. Plnily zajímavé úkoly, vyposlechly si i zajímavou pohádku a odpovídaly na otázky milé paní knihovnice. Na závěr si vypůjčily pěkné knihy a mnohé se již nemohly dočkat, až se do nich začtou. Už ve škole je otevřely a se zvědavostí se začetly.