1A

Akce prosinec :

12.12. - návštěva knihovny, vzít s sebou kartičku a knihy pro vrácení

21.12. - návštěva kina - překvapení v podobě vánoční pohádky

 

Prvňáčci se neučí jen číst, psát a počítat, ale také se již pokoušejí řídit vozidlo. Seznamují se s orientací v silničním provozu, s dopravním značením a pravidly silničního provozu. Vzhledem k  husté dopravě ve městě jsou tyto znalosti a dovednosti nezbytné pro jejich osobní bezpečnost i pro bezpečnost druhých lidí.