1A

Co se učíme :

ČESKÝ JAZYK :

- číst texty s přiměřeným frázováním a tempem

- samostatné čtení, čítanka

- číst texty v Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů

- vyprávění děje podle obrázků

- čtení v čítance - od s. 11 po s. 43

- Písanka 4

- četba z knihy Kuba nechce číst

MATEMATIKA :

- sčítat v oboru do 20 s přechodem přes 10

- řešit jednoduché slovní úlohy s využitím vztahů o více, o méně

- procvičování geometrie - rovinné útvary

- pracovní sešit č.4 - od s.6 po s. 25

PRVOUKA :

- rok, roční období

- měsíce v roce, dny v týdnu

- kalendář, měříme čas

- kolik je hodin, můj den

INFORMACE :

 x

PLÁNOVANÉ AKCE :

- květen

 - ukázka dravců - 31.5. - vybírám 50,- Kč

- červen

- 7.6. 9. 00 h. - návštěva Galerie Hodonín

- třídní výlet - SELSKÝ DOMEK 13.6.

- Ekocentrum - domácí zvířata - 15.6. - vybírám 30,- Kč

ÚKOL NA KAŽDÝ DEN:

- číst v čítance ( dle zadání), popř. Kubu a vlastní četbu

- písanka 4 ( dle zadání)

- pamětné procvičování sčítání a odčítání do 20 ( bez přechodu), sčítání do 20 ( s přechodem přes      

  desítku), odčítání do 20 ( s přechodem přes desítku), rozklad čísel

- procvičování řešení slovních úloh

 

PŘINÉST : ( jarní tvoření)

- kousek žluté vlny

 

PSANÍ : pero Tornado nebo Stabilo

 

Děti z prvního stupně naší školy měly možnost nahlédnout do prostor stanice HZS Hodonín. Viděly tak nejen hasičské vozy určené ke konkrétním zásahům, požáru budov či úniku chemických látek, ale také vozy jezdící k dopravním nehodám a jiným haváriím.
Zhlédly i ochranný protichemický oblek a výstroj hasičů. Měly možnost si nastoupit do evakuačního koše automobilového žebříku a sednout si do křesla ovládacího pultu tohoto žebříku. Zaujala je také skluzná tyč pro hasiče. Vyzkoušely si hašení požáru rodinného domku, míčky trefovaly pyramidu plechovek a také kreslily obrázky požáru či hasičského auta. Obdržely malou sladkou odměnu a na závěr si prohlédly vůz rychlé zdravotní pomoci (sanitku). Odcházely se zajímavými zážitky a představou náročnosti tohoto povolání.

Naši prvňáčci měli příležitost zažít nevšední zkušenost v akci s názvem Autobus mám rád, je můj kamarád. Seznámili se tak s cestováním autobusem a pravidly chování v něm. Na zastávce na nástupišti autobusového nádraží si vyzkoušeli správné přecházení po přechodu pro chodce a orientaci v provozu. Projeli se po městě a obdrželi i drobné dárečky.

S dětmi z 1. třídy jsme navštívili místní knihovnu. Protože se děti učí číst a začíná se jim ve čtení dařit, i knihy je více zajímají a objevují v četbě nejen novou zkušenost a poznání, ale také potěšení a zábavu. Plnily zajímavé úkoly, vyposlechly si i zajímavou pohádku a odpovídaly na otázky milé paní knihovnice. Na závěr si vypůjčily pěkné knihy a mnohé se již nemohly dočkat, až se do nich začtou. Už ve škole je otevřely a se zvědavostí se začetly.