1A

Co se učíme :

ČESKÝ JAZYK :

- číst texty s porozuměním ( Lili - s malými písmeny) - po s. 42

- tvořit otázky a odpovědi

- úhledně a správně psát psací tvary písma ( Písanka 2 ) - do konce

- četba z knihy Kuba nechce číst

MATEMATIKA :

- sčítat a odčítat v oboru do 20 bez přechodu přes 10

- řešit jednoduché slovní úlohy s využitím vztahů o více, o méně

- jednoduché  příklady měření v metrech

- po s. 21

PRVOUKA :

- jaro, příroda na jaře

- jarní počasí, hrajeme si na jaře

- jarní rostliny, v sadu, včelky

- po s. 60

 

PLÁNOVANÉ AKCE

- návštěva knihovny - ve středu 21.3. v 9.00 hod., vzít si kartičku knihovny a popř. knihy na vrácení

 

ÚKOL NA KAŽDÝ DEN:

- číst v LILI, popř. Kubu

- písanka 2 ( dle aktuálního zadání)

- pamětné procvičování sčítání a odčítání do 20

 

PŘINÉST (nejpozději do pátku 23.3.):

- kousek balicího papíru s jarním motivem (puntíky, květiny)

- skořápku od vajíčka bez čepičky (2/3 z celku skořápky)

- kousek žluté vlny

- kousek proložky na vajíčka (pro umístění skořápky)